Services & Support

REI Software services & support policy.

REI software เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Bentley system Inc., และ Zuken Inc., ในการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ อบรม บริการทั้งทางเทคนิค-วิศวกรรม เทคโนโลยีและการจัดการระบบไลเซนต์ รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการ จัดการ แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ การจัดการไลเซนต์สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรมาโดยตลอด เรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษาตามนโยบายการบริการและการสนับสนุนด้านวิศวกรรมดังนี้

Service Policy

ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดการและควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือไลเซนต์ มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ (Anywhere) และทุกเวลา (Anytime) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานและองค์กรเป็นสำคัญ

ตั้งแต่ ปี คศ. 2019 ซอฟต์แวร์ในรุ่น v8i ทั้งหมด ได้ถูกยกระดับพัฒนาเป็น CONNECT edition เรียบร้อยแล้ว และระบบการจัดการไลเซนต์แบบคลาวด์ได้พัฒนา และนำมาใช้อย่างจริงจังเช่นเดียวกัน ดังนั้น Bentley CONNECT licensing คือระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการโดย Bentley System Inc จึงมีผลให้ผู้ใช้งาน อาจพบปัญหาในระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนผ่านนี้

REI Software จึงมีนโยบายเพื่อรองรับและช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าเพื่อให้สามารถ ใช้งานซอฟต์แวร์ได้ปกติมากที่สุดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ CONNECT License และ CONNECT Edition โดยสามารถติดต่อเราเพื่อรับการบริการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา แบบ 24/7 ผ่านทางช่องทางดิจิตัลซึ่งสามารถติดต่อเราได้สะดวกและรวดเร็ว

เรามีความยินดีจะให้บริการและยืนเคียงข้างลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรให้พร้อมเดินหน้า ไปด้วยกัน ขอบเขตของการบริการนอกจากจะทำให้ผู้รับบริการได้รับการแก้ไขปัญหา แต่ยังรวมถึงการให้คำแนะนำสำหรับการวางระบบการจัดการระบบไลเซนต์ในอนาคตอีกด้วย

Technical Support

ในปี คศ. 2021 เป็นต้นไป Bentley System Inc. ประกาศว่า ซอฟต์แวร์รุ่น v8i ทั้งหมด จะยุติการพัฒนาและการซัพพอร์ททาง เทคนิคทั้งหมด และเดินหน้าเข้าสู่ CONNECT edition อย่างเต็มรูปแบบ

REI Software พร้อมให้คำแนะนำและการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม พร้อมทั้งการอบรมตามมาตรฐานของ Bentley Institute

สำหรับขอบเขตการให้บริการทางเทคนิคยังรวมถึงการวางแผนการจัดทำ workflow สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ในโครงการก่อสร้างอาคารและโครงการสาธารณูปโภคสมัยใหม่ หรือเรียกว่า BIM workflow Integration เพื่อลดความผิดพลาดระหว่าง การออกแบบและการก่อสร้าง

REI software ยังมีบริการให้คำปรึกษา, แก้ปัญหาเชิงเทคนิค, แนะนำการออกแบบเพื่อการเขียนแบบในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC, ANSI รวมถึงงานตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับช่องทางการติดต่อ ท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางดังนี้