STAAD®

โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทุกประเภท ที่วิศวกรโครงสร้างยอมรับในระดับสากล

 

   

 

STAAD.Pro

เป็นโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมโยธาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง สามารถรองรับโครงสร้างได้หลายประเภท รวมถึงอาคาร สะพาน หอคอย และอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรมนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ทำจากวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ เช่น เหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการวิเคราะห์และการออกแบบที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

STAAD หรือ STAAD.Pro เป็นโปรแกรมสำหรับวิศวกรโครงสร้างในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน
STAAD ได้รับการพัฒนาโดย Research Engineer International (REI, 
) ในปี 1997 ที่ สหรัฐอเมริกา

STAAD ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย Bentley System Inc. (สหรัฐอเมริกา)
ปัจจุบัน STAAD ก้าวเข้าสู่ เวอร์ชัน 2023 ต่อเนื่องจาก CONNECT Edition และเวอร์ชัน v8i ตามลำดับ
 

โปรแกรม STAAD.Pro เหมาะกับใครบ้าง :
- วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรโยธา
- สถาปนิกที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประเมินโครงสร้าง เช่น อาคาร สะพาน หอคอย และสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม
- บริษัทก่อสร้าง ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผู้จัดการโครงการที่ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบขั้นสูง
- สถาบันการศึกษาและนักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากการใช้ STAAD.Pro เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย


 

  REI Software : STAAD Thailand Playlist 


   ภายในชุด โปรแกรม STAAD ประกอบไปด้วย 

  1.   STAAD.Pro CONNECT Edition | สำหรับการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง ด้วยวิธี FEA

  2.   STAAD.Pro Advanced CONNECT Edition | โปรแกรม STAAD.Pro และ Advanced Analysis Engine เสริมด้วย โปรแกรม ออกแบบ คสล สำเร็จรูป หรือ RCDC

  3.   RCDC or STAAD Advanced Concrete Design | โปรแกรม ออกแบบ คสล สำเร็จรูป หรือ RCDC สำหรับ STAAD.Pro (ปัจจุบันได้รวมอยู่กับ STAAD.Pro Advanced แล้ว)

  4.   Steel AutoDrafter | เครื่องมือสร้าง As-Built Drawing จาก โมเดลโครงสร้างจาก STAAD.Pro  (ปัจจุบันได้รวมอยู่กับ STAAD.Pro และ STAAD.Pro Advanced แล้ว)

  5.   STAAD.foundation Advanced CONNECT Edition | โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบฐานรากทุกชนิด สำหรับ STAAD.Pro

  6.   Structural Enterprise WorkSuite | ชุดโปรแกรมรวมสำหรับวิศวกรโยธา-โครงสร้า

---------------

-->