ใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ของ Bentley โดนปรับจริง

การจำหน่ายโปรแกรมของ Bentley ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น หากว่าซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้อยู่นั้นไปละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการดาวน์โหลดมาใช้งานโดยไม่ชอบ
ไม่ได้ซื้อจากบริษัทตัวแทนของ Bentley โดยตรง ก็อาจทำให้ท่านโดนอีเมลแจ้งเตือนการใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย และทำให้เกิดการเสียค่าปรับ เสียเวลา เสียความน่าเชื่อถือของธุรกิจได้

โทษทางกฎหมาย

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจโดนเรียกค่าปรับได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีหลักว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ หากผู้ใดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น แต่ยังนำไปขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชนแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นำเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย เพื่อหากำไร ก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และหากเป็นการทำเพื่อการค้าผู้นั้นจะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการกระทำความผิดจริงอาจมีคำห้ามมิให้กระทำละเมิดอีกต่อไป และมีคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

ข้อเสียในการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์

การใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรี แต่ผลสุดท้ายเมื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในหลายด้าน ดังนี้

 1. โดนเรียกค่าปรับและเสียค่าใข้จ่ายในการดำเนินคดี
 2. เสียเวลาในการแก้ปัญหาที่ตามมาภายหลัง
 3. เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ
 4. เสี่ยงต่อการที่ข้อมูลโดนแฮก และข้อมูลรั่วไหลไปสู่ภายนอก
 5. คอมพิวเตอร์เสี่ยงต่อการติดไวรัส

ทำไมต้องซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์

เมื่อท่านซื้อโปรแกรมอย่างถูกต้องกับตัวแทนจำหน่ายของ Bentley ท่านจะได้รับอะไรบ้าง

 1. ใบ Fulfillment ยืนยันการซื้อซอฟต์แวร์จากทาง Bentley
 2. หนังสือ Manual จาก REI Software
 3. การซัพพอร์ตดูแลทางเทคนิค
 4. การอัพเกรดซอฟต์แวร์ ในเวอร์ชั่นล่าสุด
 5. การอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์
 6. การเซอร์วิสดูแล

ดังนั้น หากท่านใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจเสียโอกาสที่จะได้รับดังกล่าวและเวลาติดปัญหาเรื่องการใช้งานก็อาจไม่มีคนให้คำปรึกษาได้

ทำอย่างไร เมื่อมีอีเมลแจ้งเตือนการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านสามารถติดต่อ REI Software เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาได้เลยทาง LineOA : @reisoftware

วิธีป้องกันไม่ให้โดนจับโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์

 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการติดตั้งโปรแกรมซึ่งอาจจะทำให้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้
 2. อย่าโหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่โพสต์เชิญชวนให้ดาวน์โหลดฟรีหรือที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริง โดยไม่มีการรับรองจากทาง Bentley หรือจากตัวแทนจำหน่ายของ Bentley
 3. ไม่หลงกลเชื่อคำโฆษณาจากบุคคลที่อ้างว่าขายหรือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมของ Bentley ฟรีซึ่งผู้นั้นไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของ Bentley

หากอยากได้ข้อมูลโปรแกรมของ Bentley สามารถติดต่อทาง REI Software

ฉะนั้นแล้ว เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์กับเรากันเถอะ

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับ REI Software

Line Official : @reisoftware

Tel : 081-351-2970, 081-351-2980